ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ, БУДІВНИЦТВА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Фаховий вступний іспит

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Фаховий вступний іспит

181 Харчові технології

Харчові технології

Фаховий вступний іспит

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Фаховий вступний іспит

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Фаховий вступний іспит

242 Туризм

Туризм

Фаховий вступний іспит

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

022 Дизайн

Дизайн і візуальна культура

Фаховий вступний іспит

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

Фаховий вступний іспит

033 Філософія

Політична філософія

Фаховий вступний іспит

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

Фаховий вступний іспит

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Фаховий вступний іспит

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

Фаховий вступний іспит

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

051 Економіка

 Міжнародна економіка

Фаховий вступний іспит

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий вступний іспит

072 Фінанси, банківська    справа та страхування

Фінанси і кредит

Фаховий вступний іспит

073 Менеджмент

Управління проектами

Фаховий вступний іспит

Менеджмент 

Фаховий вступний іспит

075 Маркетинг

Маркетинг

Фаховий вступний іспит

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

Фаховий вступний іспит

   
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОТРАНСПОРТУ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Фаховий вступний іспит

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Фаховий вступний іспит

Фаховий вступний іспит

133 Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

Фаховий вступний іспит

  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Фаховий вступний іспит

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Фаховий вступний іспит

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи

Фаховий вступний іспит

174 Автоматизація, комп’ютерно -інтегровані технології та робототехніка

Робототехнічні системи та автоматизація

Фаховий вступний іспит

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Інформаційно-вимірювальні технології

Фаховий вступний іспит

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Фаховий вступний іспит

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Фаховий вступний іспит

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий вступний іспит

122 Комп’ютерні науки

Управління стартапами і проектами в галузі інформаційних технологій

Фаховий вступний іспит

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

Комп’ютерні системи та мережі

Фаховий вступний іспит

Системне програмування

Фаховий вступний іспит

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Системи і методи прийняття рішень

Фаховий вступний іспит

Фаховий вступний іспит

126 Інформаційні системи та      технології

IT Project Management

Фаховий вступний іспит

174 Автоматизація, комп’ютерно -інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані системи і компоненти

Фаховий вступний іспит

 

  

 Вступний іспит з іноземної мови (для всіх спеціальностей)

 

Співбесіда з іноземної мови замість ЄВІ

Іспит з іноземної мови

 

Співбесіда з іноземної мови