БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Фахове вступне випробування

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Фахове вступне випробування

   

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Фахове вступне випробування

 

  

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

Фахове вступне випробування

033 Філософія

Політична філософія

Фахове вступне випробування

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

Фахове вступне випробування

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Фахове вступне випробування

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

Фахове вступне випробування

   

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

051 Економіка

  

Міжнародна економіка

Фахове вступне випробування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фахове вступне випробування

072 Фінанси, банківська    справа та страхування

Фінанси і кредит

Фахове вступне випробування

073 Менеджмент

Управління проектами

Фахове вступне випробування

Менеджмент

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Управління інноваційною діяльністю

 

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове вступне випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

Фахове вступне випробування

281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адмініструванняФахове вступне випробування

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ І РОБОТОТЕХНІКИ

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Фахове вступне випробування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Фахове вступне випробування

151 Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології

Робототехнічні системи та автоматизація

Фахове вступне випробування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Фахове вступне випробування

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи

Фахове вступне випробування

   

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

   

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Фахове вступне випробування

   

122 Комп’ютерні науки

Управління стартапами і проектами в галузі інформаційних технологій

Фахове вступне випробування

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Фахове вступне випробування

Системне програмування

Фахове вступне випробування

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Фахове вступне випробування

126 Інформаційні системи та      технології

IT Project Management

Фахове вступне випробування

151 Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Фахове вступне випробування

   

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ

   

022 Дизайн

Дизайн (за видами)

Фахове вступне випробування

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Фахове вступне випробування

133 Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

Фахове вступне випробування

Металорізальні верстати та системи

Фахове вступне випробування

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Фахове вступне випробування

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Фахове вступне випробування

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Фахове вступне випробування

   

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

181 Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства

Фахове вступне випробування

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Фахове вступне випробування

242 Туризм

Туризм

Фахове вступне випробування

 

  
   

 Вступне випробування з іноземної мови

Для всіх спеціальностей