033

Філософія

Фахове вступне випробування

051

Економіка

Фахове вступне випробування

075

Маркетинг

Фахове вступне випробування

121

Інженерія програмного забезпечення

Фахове вступне випробування

122

Комп’ютерні науки  (освітня програма «Комп’ютерні науки»)

Фахове вступне випробування

122

Комп’ютерні науки  (освітня програма «Математичне та    комп’ютерне моделювання»)

Фахове вступне випробування

123

Комп’ютерна інженерія

Фахове вступне випробування

126

Інформаційні системи та технології

Фахове вступне випробування

131

Прикладна механіка

Фахове вступне випробування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Фахове вступне випробування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Фахове вступне випробування

161

Хімічні технології та інженерія

Фахове вступне випробування

всі спеціальності

З іноземних мов

вступне випробування