Приймальна комісія ЧДТУ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Григор Олег Олександрович – голова приймальної комісії,  д-р. політ. наук, проф., ректор ЧДТУ;

Гончаров Артем Володимирович – заступник голови приймальної комісії, канд. техн. наук, проф., перший проректор;

Чорній Андрій Михайлович – відповідальний секретар приймальної комісії, канд. техн. наук, доц., декан факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування;

Калейніков Геннадій Євгенійович – заступник відповідального секретаря, канд. техн. наук, доц., завідувач кафедри енерготехнологій (уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв та по роботі з Єдиною державною електронною базою з питань освіти в ЧДТУ, відповідальний за реєстрацію на ЄВІ та ЄФВВ (БЄФВВ));

Руденко Оксана Анатоліївна – заступник відповідального секретаря, канд. екон. наук, доц., (відповідальна за роботу по прийому заяв та документів вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавр  та освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії та за своєчасність підготовки екзаменаційної документації для проведення вступних випробувань);

Скорик Олександр Олександрович – заступник відповідального секретаря, керівник освітнього центру «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», канд. екон. наук, доц., доцент кафедри економіки та управління (відповідальний за роботу по прийому заяв вступників та документів на навчання за освітнім бакалаврським рівнем (ІІ вища освіта) за підготовку розкладу консультацій та вступних випробувань, організацію та проведення вступних випробувань);

Слинько Микола Юрійович – заступник відповідального секретаря, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та управління (відповідальний за роботу по прийому заяв та документів вступників на навчання за освітнім ступенем магістр та за підготовку документації для проведення вступних випробувань та інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії);

Мацепа Сергій Михайлович – заступник відповідального секретаря, старший викладач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв (відповідальний за роботу по прийому заяв  та документів вступників зі спеціальними умовами вступу);

Черкас Ельвіна Ігорівна (за згодою) – голова студентської ради  факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування ЧДТУ;

Бондаренко Максим Олексійович – голова відбіркової комісії  факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування , завідувач кафедри  приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій;

Грецький Денис Володимирович – голова відбіркової комісії факультету технологій, будівництва та раціонального природокористування, канд. техн. наук, доц., декан;

Демиденко Віктор В’ячеславович – голова відбіркової комісії факультету економіки та управління, канд. екон. наук, доц., декан;

Онопрієнко Олександр Васильович – голова відбіркової комісії факультету гуманітарних технологій, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я людини;

Чепинога Анатолій Володимирович – голова відбіркової комісії факультету інформаційних технологій і систем, канд. техн. наук, доц., декан;

Оніщенко Сергій Борисович – голова відбіркової комісії  навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами, директор;

Яшан Оксана Олексіївна – завідувачка підготовчого відділення ЧДТУ;

Загородній Василь Володимирович
(за згодою) – голова первинної профспілкової організації ЧДТУ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

– забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до закладу(ів) вищої освіти;

– організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях) а також здійснює реєстрацію на ЄВІ (єдиний вступний іспит) та ЄФВВ (БЄФВВ) (єдине фахове вступне випробування);

– подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

– координує діяльність усіх структурних підрозділів закладу вищої освіти щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

– організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

– організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

– забезпечує оприлюднення на веб-сайті закладу вищої освіти  Правил прийому для здобуття вищої освіти та інших документів, передбачених законодавством;

– приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

Порядок роботи Приймальної комісії у 2024 році:

в період з 01 січня по 30 червня, та в період з 09 вересня по 27 грудня:

з понеділка по четвер – з 9.00 до 17.00 (обідня перерва – з 13.00 до 14.00);

у п’ятницю – з 9.00 до 15.00;

в період з 01 липня по 06 вересня:

з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00 (обідня перерва – з 13.00 до 14.00);

в суботу – з 9.00 до 15.00;

в неділю – вихідний

10, 25, 27 та 31 липня; 08, 16, 22 та 26 серпня з 9.00 до 18.00.

Прокрутити вгору