Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Будівельний факультет

101 Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

на 1 курс (зі скороченим терміном)

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

на 1 курс (зі скороченим терміном)

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

на 1 курс (зі скороченим терміном)

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

на 1 курс (зі скороченим терміном)

205 Лісове господарство

Лісове господарство

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Факультет економіки та управління

051 Економіка

Міжнародна економіка

на 1 курс (зі скороченим терміном)

  

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит 

на 1 курс (зі скороченим терміном)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

на 1 курс (зі скороченим терміном)

073 Менеджмент

Менеджмент

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Аграрний менеджмент

на 1 курс (зі скороченим терміном)

075 Маркетинг

Маркетинг

на 1 курс (зі скороченим терміном)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

на 1 курс (зі скороченим терміном)

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Факультет інформаційних технологій і систем

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

на 1 курс (зі скороченим терміном)

122 Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки та прикладне програмування

на 1 курс (зі скороченим терміном)

123 Комп’ютерна інженерія

Спеціалізовані комп’ютерні системи

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Комп’ютерні системи та мережі

на 1 курс (зі скороченим терміном)

126 Інформаційні системи та  технології

WEB-технології, WEB-дизайн

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Факультет електронних технологій і робототехніки

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

на 1 курс (зі скороченим терміном)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

на 1 курс (зі скороченим терміном)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Робототехнічні системи та автоматизація

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Інформаційно-вимірювальні медичні прилади ти системи

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Радіотехніка

Факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну

022 Дизайн

За видами

на 1 курс (зі скороченим терміном)

131 Прикладна механіка

Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

на 1 курс (зі скороченим терміном)

133 Галузеве машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації спеціалізованого обладнання

   

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

на 1 курс (зі скороченим терміном)

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

на 1 курс (зі скороченим терміном)

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

на 1 курс (зі скороченим терміном)

275 Транспортні технології

На автомобільному транспорті

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Факультет харчових технологій та сфери обслуговування

181 Харчові технології

 

Харчові технології та інженерія

Технології харчування (в ресторанному господарстві)

на 1 курс (зі скороченим терміном)

на 1 курс (зі скороченим терміном)

203 Садівництво та

виноградарство

Садівництво та

виноградарство

на 1 курс (зі скороченим терміном)

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

на 1 курс (зі скороченим терміном)

242 Туризм

Туризм

Факультет гуманітарних технологій

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

на 1 курс (зі скороченим терміном)

033 Філософія

Політична філософія

на 1 курс (зі скороченим терміном)

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

на 1 курс (зі скороченим терміном)

Германські мови та літератури (переклад включно)

на 1 курс (зі скороченим терміном)

081 Право

Право

на 1 курс (зі скороченим терміном)

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

на 1 курс (зі скороченим терміном)