Приймальна комісія ЧДТУ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ, БУДІВНИЦТВА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

101 Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористув ання

Фаховий вступний іспит

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Фаховий вступний іспит

181 Харчові технології 

Харчові технології та інженерія

Фаховий вступний іспит

Технології харчування (в ресторанному господарстві)

Фаховий вступний іспит

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

Фаховий вступний іспит

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий вступний іспит

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Фаховий вступний іспит

205 Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий вступний іспит

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Фаховий вступний іспит

242 Туризм

Туризм

Фаховий вступний іспит

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

022 Дизайн 

Графічний дизайн

Фаховий вступний іспит

Дизайн середовища

Фаховий вступний іспит

Промисловий дизайн

Фаховий вступний іспит

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

Фаховий вступний іспит

033 Філософія

Політична філософія

Фаховий вступний іспит

035 Філологія

 

Прикладна лінгвістика

Фаховий вступний іспит

Переклад та міжнародна комунікація

Фаховий вступний іспит

081  Право

Право

Фаховий вступний іспит

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

Фаховий вступний іспит

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

051 Економіка

 Міжнародна економіка та бізнес

Фаховий вступний іспит

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий вступний іспит

072 Фінанси, банківська    справа та страхування

Фінанси і кредит

Фаховий вступний іспит

073 Менеджмент

Менеджмент  

Фаховий вступний іспит

075 Маркетинг

Маркетинг

Фаховий вступний іспит

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

Фаховий вступний іспит

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОТРАНСПОРТУ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Фаховий вступний іспит

131 Прикладна механіка

Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

Фаховий вступний іспит

133 Галузеве машинобудування

Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств

Фаховий вступний іспит

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Фаховий вступний іспит

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Фаховий вступний іспит

172 Телекомунікації та радіотехніка 

Радіотехніка та робототехнічні системи

Фаховий вступний іспит

Телекомунікації

Фаховий вступний іспит

174 Автоматизація, комп’ютерно -інтегровані технології та робототехніка

Робототехнічні системи та автоматизація

Фаховий вступний іспит

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Інформаційно-вимірювальні технології

Фаховий вступний іспит

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Фаховий вступний іспит

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Фаховий вступний іспит

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

112 Статистика

Аналіз даних (Data Science) та комп’ютерна статистика

Фаховий вступний іспит

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий вступний іспит

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та прикладне програмування

Фаховий вступний іспит

123 Комп’ютерна інженерія 

Комп’ютерні системи та мережі

Фаховий вступний іспит

Системне програмування

Фаховий вступний іспит

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Фаховий вступний іспит

124 Системний аналіз

Штучний інтелект

Фаховий вступний іспит

126 Інформаційні системи та  технології

Web-технології, web-дизайн

Фаховий вступний іспит

174 Автоматизація, комп’ютерно -інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи та компоненти

Фаховий вступний іспит

 

 

Прокрутити вгору