Приймальна комісія ЧДТУ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ, БУДІВНИЦТВА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Фаховий іспит

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Фаховий вступний іспит

181 Харчові технології

Харчові технології

Фаховий іспит

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Фаховий іспит

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит

242 Туризм

Туризм

Фаховий іспит

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

022 Дизайн

Дизайн і візуальна культура

Фаховий іспит

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

Фаховий іспит

033 Філософія

Політична філософія

Фаховий іспит

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

Фаховий іспит

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Фаховий іспит

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

Фаховий іспит

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

051 Економіка

 Міжнародна економіка

Фаховий іспит

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

072 Фінанси, банківська    справа та страхування

Фінанси і кредит

Фаховий іспит

073 Менеджмент

Управління проектами

Фаховий іспит

Менеджмент 

Фаховий іспит

075 Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

Фаховий іспит

   
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОТРАНСПОРТУ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Фаховий іспит

131 Прикладна механіка

 

Обробка металів за спецтехнологіями

 

Фаховий іспит

133 Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

Фаховий іспит

  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Фаховий іспит

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Фаховий іспит

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи

Фаховий іспит

174 Автоматизація, комп’ютерно -інтегровані технології та робототехніка

Робототехнічні системи та автоматизація

Фаховий іспит

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Інформаційно-вимірювальні технології

Фаховий іспит

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Фаховий іспит

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Фаховий іспит

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит

122 Комп’ютерні науки

Управління стартапами і проектами в галузі інформаційних технологій

Фаховий іспит

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

Комп’ютерні системи та мережі

Фаховий іспит

Системне програмування

Фаховий іспит

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Системи і методи прийняття рішень

Фаховий іспит

Фаховий іспит

126 Інформаційні системи та      технології

IT Project Management

Фаховий іспит

174 Автоматизація, комп’ютерно -інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані системи і компоненти

Фаховий іспит

 

  

 Вступний іспит з іноземної мови (для всіх спеціальностей)

Співбесіда з іноземної мови замість ЄВІ

Іспит з іноземної мови

Співбесіда з іноземної мови

Прокрутити вгору